×
  Pretraži smještaj

  Pretraži smještaj

  Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta soba!

  Rezerviraj Promo code
  REZERVACIJE: +385 52 858 600

  POLITIKA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

  Laguna Novigrad d.d. u svojim objektima Aminess Maestral hotel, Aminess Laguna hotel, Aminess Lume hotel, Aminess Grand Azur hotel, Aminess Sirena kamp i Aminess Maravea Camping Resort obvezuje se provoditi postavljene smjernice ove politike, poštujući i primjenjujući zakonske propise i načela Univerzalne deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim prava te poticanjem radnika, gostiju i partnera na prihvaćanje i provedbu poštivanja prava i dostojanstva svih ljudi.

  Posvećenost organizacije odnosi se, ali ne i ograničava, na:

  POŠTIVANJE RADNOG PRAVA

  Organizacija poštuje sve odredbe zakona o radu kroz zasnivanje radnog odnosa valjanim ugovorima o radu, poštivanje uvjeta najniže dobi za zaposlenje i zabrane zapošljavanja maloljetnika na pojedina radna mjesta, provedbu kolektivnih pregovora o uvjetima rada, zaštitu života, zdravlja i privatnosti radnika, zaštitu trudnica, roditelja i posvojitelja, zaštitu radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, osiguranje mogućnosti probnog rada, obrazovanja i osposobljavanja za rad, poštivanje trajanja i rasporeda radnog vremena, osiguranje primjerenog trajanja odmora i dopusta, isplatu primjerenih naknada i plaće za obavljeni posao, uključujući posebne nagrade i naknade za rad u vrijeme praznika, blagdana, smjenskog, popodnevnog, noćnog rada i prekovremenog rada, organizaciju rada sa dovoljnim trajanjem dnevnih, tjednih i godišnjih odmora.

  ZABRANU UZNEMIRAVANJA I DISKRIMINACIJE

  Organizacija poštuje različitosti, talente i ideje. Ne dopušta se bilo kakav oblik uznemiravanja i diskriminacije vezan uz bilo koju vrstu osobnog mišljenja te fizičkog ili psihičkog stanja bilo koje osobe, uključujući zlostavljanje djece i maloljetnika.

  Svaki radnik ili bilo koja druga osoba koja ima saznanja o bilo kojoj vrsti ugrožavanja ili zlostavljanja druge osobe ili djece dužna je o tome obavijestiti nadležne institucije.

  Policijske uprave/policijske postaje i centri za socijalnu skrb su ustanove koje će svaku prijavu ispitati i poduzeti sve mjere kako bi uznemiravanim osobama i djeci pružila zaštita od nasilja.

  Obavijesti policiji podnose se telefonom na dežurni broj 92 ili na telefonski broj najbliže policijske postaje.

  OSUDU PRISILNOG RADA, ROPSTVA I TRGOVINE LJUDIMA

  Organizacija ne provodi i osuđuje bilo koju vrstu prisile, iskorištavanja ili trgovanja ljudima, uključujući turizam u svrhu seksualnog iskorištavanja, te se isto očekuje od svih radnika, gostiju i partnera.

  ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

  Organizacija kontinuirano ulaže materijalne i ljudske resurse u poboljšanje uvjeta rada radnika i boravka gosta u svim objektima Aminess hotela i kampova u pogledu zdravlja, sigurnosti i udobnosti.

  Redovito se provode sve zakonom propisane i ostale primjenjive mjere a koje se odnose na pravilno i redovito održavanje svih objekata i infrastrukture, ispitivanje sukladnosti opreme, uređaja i instalacija, redovitih preventivnih pregleda, pravilne uporabe opasnih kemikalija i drugih opasnih tvari, izrade procjena rizika i ugroženosti te svih ostalih čimbenika koji utječu na zdravlje i sigurnost.

  POŠTIVANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

  Organizacija u odnosu na osobe s invaliditetom prihvaća načela i obveze Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, provodi zakonodavni okvir Republike Hrvatske i preporuke Vijeća Europe te poštuje smjernice dobre prakse jednakosti i pristupačnosti prilikom planiranja i provođenja usluga i sadržaja

  Zadnje ažuriranje dokumenta:
  Novigrad, studeni 2017.

  Za Laguna Novigrad d.d.
  Zrinka Bokulić
  predsjednik uprave

  Prijava na newsletter

  Prijavite se na naš newsletter i primite pravovremene informacije o našoj ponudi i akcijama​.

  Prijava na newsletter za grupe

  Prijavite se na naš newsletter za grupe i primite pravovremene informacije o našoj grupnoj ponudi i akcijama​.

    Infosit