Postanite dio Aminess Partner Programa koji vam nudi:

 • uvid u raspoloživost objekata i mogućnost izvršavanja rezervacija 0-24 sata na dan, 7 dana u tjednu
 • profesionalniji pristup klijentu - nema više čekanja informacije o raspoloživosti
 • uštedu vremena, smanjenje administrativnih poslova, maksimalnu učinkovitost
 • rezervacije bez roka najave
 • „user friendly“ sustav, prilagođen korisnicima svih razina informatičkog znanja
 • fiksni agencijski popust
 • mogućnost ostvarenja dodatnih popusta
 • različite mogućnosti plaćanja
 • media album sa opisima objekata i visoko kvalitetnim fotografijama Aminess objekata.

Opći uvjeti poslovanja

SADRŽAJ PONUDE I REZERVACIJA

Aminess, plasira i prodaje hotelske usluge prema objavljenim informacijama, opisu, terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji/sklopljenom ugovoru, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator te se odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju na njih kao posrednike. Aminess odobrava AGENCIJI prodaju svojih objekata putem Aminess Partner Programa na Aminess Hotels & Resorts web stranicama, za sezonu 2023.

Slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni i da prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja Aminessa te isto postaje pravna obveza. Prilikom pružanja usluga Aminess primjenjuje pravila propisana kućnim redom, hotelijerskim i ugostiteljskim uzancama, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

CIJENE

AGENCIJA može odabrati jedan od dva ponuđena načina suradnje:

BAR RATE - Cijene smještaja obračunavaju se sukladno trenutno važećim cijenama na Aminess Hotels & Resorts web stranicama, www.aminess.com i www.aminess-campsites.com umanjenim za iskazani agencijski popust. Cijene će se tijekom godine mijenjati ovisno o potražnji. Za konkretan upit uvijek je potrebno uz raspoloživost provjeriti i trenutno važeću cijenu. Aminess Hotels & Resorts pridržava pravo izmijeniti cijene u svakom trenutku ovisno o raspoloživosti kapaciteta i potražnji. Cijena u ponudi je informativna do trenutka izvršenja rezervacije.

RACK RATE - Cijene smještaja obračunavaju se sukladno važećim fiksnim cijenama dostupnim u online rezervacijskom sustavu na Aminess Hotels & Resorts web stranicama. umanjenim za iskazani agencijski popust. Cijene su tijekom godine fiksne i neće se mijenjati ovisno o potražnji. Cijena u ponudi je informativna do trenutka izvršenja rezervacije.

VRSTA USLUGE

Vrsta usluge ovisi o objektu.
All inclusive light/AILP/podrazumijeva
: noćenje, bife-doručak, bife-ručak i bife–večera.
Polupansion / PV / podrazumijeva: noćenje, bife-doručak i bife–večera.
Noćenje i doručak / NDP / podrazumijeva: noćenje i bife-doručak.
U hotelima Aminess Maestral i Aminess Laguna u terminu od 02.01.-do 17.05.2023. (uključno) te od 15.09.2023. u cijenu polupansiona / PVP uračunato je piće uz večeru u bife restoranu i crno vino, pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda).
U hotelima Aminess Grand Azur, Aminess Bellevue Hotel, Aminess Bellevue Village, Aminess Casa Bellevue, Aminess Orsan by Aminess u cijenu AILP uračunato je: piće uz ručak i večeru u bife restoranu (točeno bijelo i crno vino, pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda).
U hotelima Aminess Grand Azur, Aminess Bellevue Hotel, Aminess Bellevue Village, Aminess Casa Bellevue, Aminess Orsan by Aminess, Aminess Magal by Aminess i Aminess Veya by Aminess u cijenu PVP uračunato je piće uz večeru u bife restoranu (točeno bijelo i crno vino, pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda).
Sve usluge koje nisu navedene u ponudi ili na voucheru naplaćuju se izravno od gosta prema važećem cjeniku hotela.

KUĆNI LJUBIMCI

Hoteli, villas & residence

Dozvoljen je boravak manjih kućnih ljubimaca u svim hotelima Aminess grupe 3 i 4*

U Aminess Khalani hotelu kućni ljubimci nisu dozvoljeni.

Doplata za Aminess Maestral Hotel, Aminess Korčula Heritage Hotel, Aminess Bellevue Hotel te Aminess Gaia Green Villas iznosi 25,00 EUR na noć po ljubimcu.
Doplata za Aminess Grand Azur Hotel, Aminess Lume Hotel, Aminess Port9 Hotel, Aminess Port9 Residence, Aminess Liburna Hotel, Marko Polo Hotel by Aminess, Aminess Casa Bellevue te Aminess Bellevue Village iznosi 20,00 EUR na noć po ljubimcu.
Doplata za Aminess Laguna Hotel, Magal Hotel by Aminess, Veya Hotel by Aminess te Orsan Hotel by Aminess iznosi 15,00 EUR na noć po ljubimcu.
Prilikom rezerviranja, gost je obavezan dostaviti informaciju o vrsti kućnog ljubimca i kopiju knjižice cijepljenja. Boravak kućnih ljubimaca nije dozvoljen u zajedničkim prostorijama, predvorju recepcije, restoranu, na području bazena te plaži ukoliko nije predviđena za pse. Vlasnik je obavezan nadzirati kućnog ljubimca za vrijeme boravka.

Holiday homes

Kućni ljubimci dozvoljeni su u svim mobilnim kućicama.
Doplata za HH Amber Sea Luxury Village, HH Bella vista te Mariblue Luxury with pool iznosi 25,00 EUR na noć po ljubimcu.
Doplata za sve ostale mobilne kućice iznosi 15,00 EUR na noć po ljubimcu.

Broj ljubimaca u hotelskoj sobi je ograničen je na 1, dok je za apartmane, holiday homeove te vile na ograničen na 2.
Prilikom rezerviranja, gost je obavezan dostaviti informaciju o vrsti kućnog ljubimca i kopiju knjižice cijepljenja. Boravak kućnih ljubimaca nije dozvoljen u zajedničkim prostorijama, predvorju recepcije, restoranu, na području bazena te plaži ukoliko nije predviđena za pse. Vlasnik je obavezan nadzirati kućnog ljubimca za vrijeme boravka.

PARKING

U sljedećim objektima parking nije uključen u cijenu i plaća se na recepciji: Aminess Maestral Hotel, Aminess Laguna Hotel, Aminess Grand Azur Hotel, Aminess Bellevue Hotel, Aminess Bellevue Village, Aminess Casa Bellevue, Aminess Liburna Hotel, Hotel Marko Polo by Aminess, Aminess Port 9 Resort, Aminess Port 9 Residence te u Aminess Gaia Green Villas = parking iznosi 3 Eur na dan. Aminess Khalani Hotel = otvoreni parking iznosi 5 Eur na dan, a garaža 15 Eur na dan
Aminess Korčula Heritage = parking iznosi 15 Eur na dan.
U svim ostalim Aminess objektima parking je uključen u cijenu

PROMIDŽBA

AGENCIJA je dužna zatražiti od Aminessa prethodnu suglasnost na sadržaj promidžbenih obavijesti. U protivnom, odgovara za svaku štetu zbog objavljivanja netočnih podataka. AGENCIJA se obvezuje, odmah po izdavanju, dostaviti Aminessu najmanje dva primjerka promidžbene obavijesti. AGENCIJA se obvezuje poštivati slijedeća pravila vezana uz online oglašavanje:

1. Internet pretraživači: plaćeni oglas

a) Ključne riječi i pojmovi: nije dopušteno registriranje i bidanje na ključne riječi i pojmove kod bilo kojeg Internet pretraživača, na bilo kojem jeziku, ako te riječi sadrže točan naziv, varijantu naziva, ili naziv s pravopisnom pogreškom nekog od brandova koji čine portfelj Aminessa.

b) Sadržaj oglasa i URL oglasa: nije dopušteno korištenje riječi „Aminess“ ili bilo kojeg od naziva objekata pod Aminess vlasništvom ili upravljanjem unutar ili u vezi oglasa kojim AGENCIJA upravlja.

c) Kriteriji pretraživanja (negativne ključne riječi): prilikom određivanja ključnih riječi i pojmova kod Internet pretraživača potrebno je kao negativni kriterij pretraživanja (negativne ključne riječi i pojmove) registrirati nazive svih brandova Aminess portfelja. Lista negativnih ključnih riječi sastavni je dio ovih Općih uvjeta, a do njih možete pristupiti klikom na link

2. E-mail oglašavanje/marketing

AGENCIJA se obvezuje zatražiti suglasnost Aminessa prije pristupanja e-mail oglašavanju; suglasnost se traži glede e-mailova čiji je sadržaj u cijelosti ili u bitnome dijelu povezan s nekim od brandova iz Aminess portfelja.

3. Ime domene i poddomene

Nije dopušteno kao naziv domene ili poddomene registrirati/koristiti neki od brandova iz Aminess portfelja u bilo kojem obliku, uključujući na način da se naziv branda namjerno pogrešno napiše, a sve radi stvaranja lažnog dojma kako domena ili poddomena predstavlja jednu od Aminess službenih web stranica.

ROKOVI NAJAVE, MINIMALNI BORAVAK I DANI DOLASKA/ODLASKA GOSTIJU

AGENCIJA je dužna dostaviti obavijest o dolasku gostiju (rooming liste) najkasnije 1 dan prije dolaska gostiju.
Po isteku rokova najave Aminess nije u obavezi i neće prihvatiti izmjenu imena gostiju.
Minimalni boravak gostiju AGENCIJE: 1 noć
Dan dolaska/odlaska gostiju AGENCIJE: DNEVNO
Aminess slobodno raspolaže kapacitetima za koje AGENCIJA ne dostavi najave u rokovima iz ovih Općih uvjeta i nema nikakvih obveza prema AGENCIJI niti prema gostima AGENCIJE.

STORNO TROŠKOVI (ODŠTETA)

Ako AGENCIJA odustane od korištenja angažiranih smještajnih kapaciteta, dužna je Aminessu naknaditi storno štetu u iznosima kako slijedi:

 • u iznosu od 75% od ukupne vrijednosti rezerviranih usluga u slučaju otkaza rezervacije 0-14 dana prije dolaska gosta - u iznosu od 100% od ukupne vrijednosti rezerviranih usluga u slučaju nedolaska gostiju (no-show).
 • AGENCIJA ima pravo na povrat sredstava za plaćene, a nekorištene usluge zbog bolesti ili smrti gosta ili člana njegove uže obitelji.

PLAĆANJE USLUGA

AGENCIJA je dužna platiti UNAPRIJED, po predračunu koji će se ispostavljati u rezervacijskom sistemu na temelju izvršene rezervacije. Uplatu je moguće izvršiti:

 • kreditnom karticom: unosom podataka u rezervacijski sistem prilikom izrade rezervacije
 • bankovnom doznakom: najkasnije 14 dana prije dolaska gostiju u hotel. Podaci za uplatu bit će navedeni na samoj potvrdi rezervacije. Rezervacija je u stanju čekanja (nije potvrđena) sve dok se ne zaprimi uplata.

AGENCIJA se obvezuje Aminessu u cijelosti isplatiti iznose za naručene usluge, bez obzira da li će svoje potraživanje od svog klijenta naplatiti ili ne. U slučaju da AGENCIJA ne izvrši plaćanje unaprijed (prije dolaska gostiju), stranke suglasno utvrđuju da Aminess ima pravo naplatiti boravak i ostale usluge direktno od gostiju na licu mjesta, prema važećem cjeniku. Aminess ima pravo uskratiti boravak u objektima gostima za koje AGENCIJE nije izvršila uplatu do njihova dolaska.

PRIGOVOR NA USLUGE

Ukoliko gost ima prigovor na ugovorene usluge, dužan je o tome obavijestiti recepciju, osobno ili putem predstavnika Agencije unutar roka od 24 sata od uočenog nedostatka pružene usluge, kako bi se prigovor riješio za vrijeme boravka gosta u smještajnom objektu. Reklamacije koje nisu prijavljene neće se uvažiti. Naknadne reklamacije uzeti će se u razmatranje samo ako su dostavljene u pisanom obliku u roku od 30 dana od zadnjeg dana boravka gosta u smještajnom objektu te ako je o reklamaciji prethodno obaviještena recepcija.

POVJERLJIVOST

Aminess i AGENCIJA suglasno utvrđuju da se svi podaci o ovoj poslovnoj suradnji (uključujući, ali ne ograničavajući se na: uvjete suradnje, poslovanje Aminessa i sl.) do kojih AGENCIJA dođe prilikom poslovne suradnje, kao i obratno, smatraju povjerljivim podacima i čuvaju kao poslovna tajna te ih obje strane smiju koristiti isključivo u svrhu navedenu u ovim Općim uvjetima poslovanja.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve sporove Aminess će nastojati riješiti s Agencijom na miran način.
HRVATSKE AGENCIJE U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu kao stvarno i mjesno nadležnim sudom.
STRANE AGENCIJE U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se arbitražom prema Pravilima o arbitraži Stalnog izabranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Postupak će se održavati u Zagrebu, Republika Hrvatska. Jezik na kojem će se postupak voditi će biti hrvatski. Svaka presuda, odluka ili arbitražni pravorijek bit će konačni i obvezujući bez prava na žalbu te izvršiv na bilo kojem nadležnom sudu.

OSTALE ODREDBE

Kuponska prodaja nije moguća bez prethodnog odobrenja Aminessa. AGENCIJA se obvezuje dostaviti Aminessu popis svih partnera/portala preko kojih plasira kapacitete Aminessa. Aminess zadržava pravo zatražiti od Agencije stopiranje prodaje za određenog partnera AGENCIJE tj. za određeni portal. Pismenom potvrdom rezervacije smještaja AGENCIJA, koja je izvršila rezervaciju u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

PRIMJENA

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 01.12.2022. godine. Aminess zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i odredbi u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Sve izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i odredbi će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.
Bilo kakve izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i odredbi bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj stranici.
Glede svih ostalih pitanja koja ovim Općim uvjetima poslovanja nisu uređena na odgovarajući će se način primjenjivati opća pravila obveznog prava i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.


Želite li među prvima dobiti

Novosti & Ekskluzivne ponude?

Pretplatite se na naš newsletter
 

Garancija najbolje cijene

Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta soba!

banner1 banner2