×
  Weddings Aminess
  Pretraži smještaj

  Pretraži smještaj

  Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta soba!

  Rezerviraj Promo code
  REZERVACIJE: +385 52 858 600

  Potrebni dokumenti za nerezidente Republike Hrvatske

  Savjetujemo budućim mladencima da se obrate svom matičnom uredu, a nakon toga konzularnom uredu svoje zemlje u Republici Hrvatskoj. Na taj će način dobiti detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji, a neka vam naše informacije služe kao orijentir.

  Ministarstvo uprave određuje da za sklapanje braka strani državljani prilažu:

  • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 3 mjeseca) izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik
  • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik
  • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak bit priznat u državi čiji je državljanin uz prijevod na hrvatski jezik (ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju)
  • identifikacijska isprava (sa slikom)
  • dokaz o državljanstvu (putovnica)
  Aminess wedding book
  Aminess wedding book
  Ponuda svadbenih domjenaka

  Prijava na newsletter

  Prijavite se na naš newsletter i primite pravovremene informacije o našoj ponudi i akcijama​.

  Prijava na newsletter za grupe

  Prijavite se na naš newsletter za grupe i primite pravovremene informacije o našoj grupnoj ponudi i akcijama​.

    Infosit