×
  Pretraži smještaj

  Pretraži smještaj

  Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta soba!

  Rezerviraj Promo code
  REZERVACIJE: +385 52 858 600

  POLITIKA SURADNJE S LOKALNOM ZAJEDNICOM

  Laguna Novigrad d.d. u svojim objektima Aminess Maestral hotel, Aminess Laguna hotel, Aminess Lume hotel, Aminess Grand Azur hotel, Aminess Sirena kamp i Aminess Maravea Camping Resort obvezuje se provoditi politiku suradnje s lokalnom zajednicom.

  OSNOVNE SMJERNICE SURADNJE S LOKALNOM ZAJEDNICOM SU:

  • Zapošljavanje lokalnog stanovništva
  • Kontinuirana komunikacija s lokalnom zajednicom u svrhu suradnje i zajedničkog pronalaženja najboljeg rješenja bilo kojeg problema koje zadovoljava potrebe svih zainteresiranih strana
  • Nabava proizvoda i usluga od lokalnih dobavljača sukladno standardnim operativnim postupcima odjela Nabave
  • Poticanje radnika na sudjelovanje u društvenim aktivnostima organiziranim od strane lokalne zajednice
  • Ulaganje u plaže te vanjske objekte hrane i pića koji su otvoreni za sve posjetitelje
  • Wellness centar koji uključuje usluge wellnesa, spa i fitnessa otvoren je i za vanjske posjetitelje uz mogućnost povoljnijeg korištenja usluga uz mjesečne i godišnje članarine
  • Sudjelovanje i financijska podrška ključnih projekata na području Grada
  • Doniranje lokalnih kulturnih, umjetničkih i sportskih organizacija i udruga
  • Edukacija naših gostiju, posebno djece, o zaštiti i očuvanju okoliša i kulturno – povijesne baštine provedbom radionica na plažama
  • Informiranje gostiju o kulturnim, povijesnim i prirodnim resursima u okolici naših smještajnih objekata
  • Informiranje gostiju o načina prijevoza
  • Promicanje očuvanja osjetljivih prirodnih područja i njihove bioraznolikosti

  Zadnje ažuriranje dokumenta:
  Novigrad, studeni 2017.

  Za Laguna Novigrad d.d.
  Zrinka Bokulić
  predsjednik uprave

  Prijava na newsletter

  Prijavite se na naš newsletter i primite pravovremene informacije o našoj ponudi i akcijama​.

  Prijava na newsletter za grupe

  Prijavite se na naš newsletter za grupe i primite pravovremene informacije o našoj grupnoj ponudi i akcijama​.

    Infosit